Swedish Match

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande ­produkter).

En hållbar och ansvarsfull verksamhet

Swedish Match anser att företagets hållbarhetsarbete skapar väsentliga fördelar för miljön och samhället samt en hållbar verksamhet. Visionen om en värld utan cigaretter visar bolagets engagemang att bidra till en förbättrad folkhälsa genom att erbjuda produkter som är erkänt säkrare alternativ till cigaretter. Utöver detta ser Swedish Match det som viktigt att vidareutveckla och kommunicera hållbarhetsarbetet på ett tydligt och konsekvent sätt.

GOTHIATEK®

GOTHIATEK® är sedan år 2000 Swedish Match världsunika kvalitetsstandard. De kompromisslösa krav som GOTHIATEK® ställer på våra produkter vilar pa? decennier av forskning och utveckling, med produktsäkerhet och konsumentomsorg som främsta målsättning.

Vad är GOTHIATEK®?

GOTHIATEK® är Swedish Match kvalitetsstandard för svenskt snus. Vi garanterar att vårt snus håller kompromisslös kvalitet genom att vi har unik kunskap och kontroll i alla led – från fro? till fa?rdig produkt.

Swedish Matchs laboratorium a?r unikt i sitt slag, med över 80 forskare, kemister och produktutvecklare som garanterar att vi lever upp till vår standard. Vi a?r den enda snustillverkaren som till 100% kan lova att varje dosa lever upp till de krav som GOTHIATEK® ställer. Vi är ensamma i världen om att kunna garantera våra konsumenter att vi efterlever Världshälsoorganisationens (WHO:s) tobaksregleringskommittés* rekommendationer avseende maxhalt av oönskade ämnen i rökfria tobaksprodukter –i varje enskild dosa. Det innebär att vi genom GOTHIATEK® ställer hårdare krav på innehållet i våra produkter än vad den svenska livsmedelslagstiftningen gör. *WHOs arbetsgrupp för tobaksreglering (WHO/TobREG)

Vi vill ta Swedish Match snus in i framtiden utan att kompromissa med vårt unika arv och våra klassiska varumärken. Därför har vi utvecklat och formulerat kvalitetsstandarden GOTHIATEK®. Men arbetet stannar aldrig av. Nya tekniska möjligheter, nya mätmetoder och ny kunskap gör att vi kontinuerligt utvecklar och uppgraderar GOTHIATEK®. I samarbete med SIS, Swedish Standard Institute, har vi utvecklat GOTHIATEK® rörande struktur, omfattning och avgränsningar samt formuleringar.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.