Välj en sida

Köpvillkor

Köpvillkor

1.Åldergräns
Personer som är under 18 år får inte handla på fintsomsnus.se
.

2. Pris
Alla köp sker i svenska kronor (SEK). I priserna ingår skatt och moms. Avgift för frakt tillkommer, se leveransvilkor på beställningar som understiger 999kr. I kassan ser du alltid det totala priset. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

3. Köp
I samband med beställning skickar fintsomsnus.se en preliminär orderbekräftelse per e-post. Den preliminära orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Avtal om köp träffas först efter att fintsomsnus.se kontrollerat köparens ålder samt korrigerat eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. Fintsomsnus.se säljer endast till privatpersoner.
Skulle mailen inte fungera så hittar ni alla era beställningar under orderhistorik när ni är inloggad.

4. Leveranser
Leveranstiden är 1-5 arbetsdagar efter betalning. Vid faktura skickar vi ordern efter sedvanlig kreditprövning. Det kan hända att vissa varor för tillfället är slut. I dessa fall kontaktar vi dig alltid via e-post. Risken för varorna övergår till köparen när denne fått sin order. Skulle vi av någon anledning inte kunna leverera din beställning innan utlovad leveranstid har du självklart alltid möjlighet att avbryta köpet. Har du redan betalt sätter vi tillbaka pengarna på ditt konto inom en vecka. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt absolut bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Ersättning utgår inte vid en eventuell leveransförsening. Vi kan annullera order som vi ej kan leverera. Vid dessa tillfällen återbetalas betalt belopp i sin helhet.
VID BETALNING VIA Klarna OCH DIREKTÖVERFÖRING GÅR SOM REGEL ALLA BESTÄLLNINGAR GJORDA FÖRE KL 12 PÅ VARDAGAR SAMMA DAG.

5. Transporttillfället
Vi står för transportrisken från vårt lager till din brevlåda eller ditt ombud som vi skickat din beställning till. Till exempel om ditt paket skulle komma bort, vara skadat eller saknar varor ersätter vi dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss, till exempel när du vill byta ut varor. Tänk på att vid skada, anmäl det till utlämningsstället.

6. Delad order
Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall dela din beställning. Som kund behöver du aldrig betala mer än den överenskomna ursprungliga frakten.

7. Betalning
Direktbetalning till konto, bangiro och Klarna.
Se betalningsvilkor

8. Garanti
Garanti lämnas i enlighet med konsumentköplagen.

9. Reklamationer
Det är väldigt viktigt vid alla typer av reklamationer att du kan uppvisa ett faktiskt fel. Behåll därför den defekta produkten, kasta eller bruka den inte.
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund maila oss via fintsomsnus.se och uppge beställningsnummer samt orsak till reklamationen.
fintsomsnus.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

10. Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. En bruten förpackning är exempelvis ett där det förslutna plasthöljet brutits eller tagits bort. fintsomsnus.se tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar.
Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta fintsomsnus.se, förslagsvis via hemsidan för erhållande av ett returnummer (RN) samt fraktetikett. Returfrakten bekostas av konsumenten. Om en vara är transportskadad skall fintsomsnus.se kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

11. Integritetspolicy & säkerhet, personuppgifter
Fintsomsnus AB, org nr 556676-2398, (”Företaget”) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när du använder Företagets webbplats, mobila webbplats eller kontaktar Företaget via kundtjänst. Företaget respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.
I Företagets integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgifter vi samlar in
Företaget inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Vi samlar in följande personuppgifter från dig.
• Namn och personnummer
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kontoinformation
• IP-adress och information om din användning av Bolagets webbplats
• Information om besöksstatistik vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev
• Uppgifter om dina inköp

Hur vi använder insamlad information
Företaget behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
• För att kunna hantera din beställning/köp och administrera ditt användarkonto;
• Möjliggöra god kundservice/hantera kundtjänstärenden, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
• Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
• För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser och marknadsundersökningar;
• För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
• För att genom analys av ditt beteende på vår webbsida utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
• För att skicka dig information och marknadsföring via digitala kontaktvägar då du har en aktiv kundrelation med oss; observera att du när som helst kan tacka nej till detta.
• För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
• För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
• För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;
• För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen och skydd av personuppgifter i IT-system)

Varför personnummer
Det är enligt lag förbjudet att sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Av denna anledning måste Företaget inhämta och lagra ditt personnummer. Det föreligger således beaktansvärda skäl för att behandla ditt personnummer i Företagets verksamhet och därmed stöd i lag för behandlingen. Företaget behandlar enbart ditt personnummer för att verifiera att du fyllt 18 år när du genomför ett köp, inte för några andra ändamål.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster t ex IT-tjänster eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Om cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Företaget ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar, lagrar och behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling hänvisar Företaget till att behandlingen är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet mellan dig och Företaget, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. Om Företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras för de ändamål som angetts ovan. Om du vill veta mer om den avvägning vi gjort när vi bedömer att berättigat intresse-grunden är tillämplig är du alltid välkommen att kontakta Företaget. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner i denna text.
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, dvs så länge du inte har avregistrerat ditt konto hos Bolaget. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller marknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Om du inte har något konto hos oss lagras din information i två år från ditt senaste köp och därefter raderas den. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Rätt till tillgång
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. (D v s information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen). Du har också rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss om du gör ansökan elektroniskt. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
• Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
• Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Företaget har gjort och det saknas berättigat intresse för Företaget som väger tyngre
• Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål
• Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Företaget omfattas av

Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bl a om:
• Behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet
• För att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
• För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:
Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Marknadsföring (inklusive analyser som utförs för marknadsföringsändamål)
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföring. Rätten att invända omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för marknadsförings-ändamål. Om du invänder mot marknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av marknadsföringsåtgärder. Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Om lämnande av uppgifter krävs enligt avtal eller lag
Den insamling av dina personuppgifter som vi gör inom ramen för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig köpet.
Den insamling av dina personuppgifter som vi gör inom ramen för att t.ex. kunna hantera ditt köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig köpet.

Behandling för annat ändamål
Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information vid inloggning eller via epost.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Vid vår kassa finns t.ex. länkar till våra betaltjänster (Payson). Denna webbplats har en egen integritetspolicy och Företaget ansvarar inte för säkerheten eller de personuppgifter du anger på dessa sidor.
Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
Fintsomsnus AB
Nynäsvägen 15
13647 Haninge
070-2497652

12. Cookies (kakor)
En cookie är en textifil som skickas ifrån en webbsida, t.ex. vår www.fintsomsnus.se till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din Varukorg när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig. Har du övriga frågor gällande villkor och lagar så kan du besöka konsumentverkets hemsida om Tema E-handel (Öppnas i nytt fönster)

13. Tvist
Vår målsättning är alltid att göra dig så nöjd som möjligt. Skulle vi mot förmodan hamna i en tvist följer fintsomsnus.se alltid allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

14. Varors beskaffenhet
Trots att vi gör allt vi kan för att informationen på www.fintsomsnus.se skall vara så korrekt som möjligt i hänseende till bild, beskrivning och övrig information om produkten, kan ibland varors beskaffenhet skilja sig i verkligheten. Till exempel kan produkten ha andra etiketter, färger eller utformning än vad som framgår på www.fintsomsnus.se. Innehållet är dock alltid detsamma som det som träffades vid köp.